Trắc nghiệm Vật Lí 10 Bài 7 (có đáp án): Sai số trong thí nghiệm thực hành

  • 2588 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Chọn câu trả lời đúng. Chuyển động tròn đều là chuyển động:

Xem đáp án

Đáp án D

Chuyển động tròn đều là chuyển động:

+ Có quỹ đạo là một đường tròn

+ Vật đi được những cung tròn bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì

+ Chu kì T của chuyển động tròn đều là thời gian vật chuyển động đi được một vòng quỹ đạo và bằng hằng số.

=> Chọn phương án D: Cả A, B, C đều đúng


Câu 5:

Chọn câu trả lời sai . Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động có:

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận