Trắc nghiệm Vật lý 11 Các đề kiểm tra 1 tiết có đáp án (đề số 1)

  • 5480 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho hai vật M và N lại gần nhau, thấy M đẩy N. Như vậy, nhận định đúng là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên 4 lần thì độ lớn lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích giảm là

Xem đáp án

Do lực tương tác tĩnh điện giữa 2 điện tích điểm tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa 2 điện tích nên khi r tăng lên 4 lần thì F giảm đi 16 lần.

Chọn đáp án D


Câu 4:

Khối chất nào sau đây có chứa điện tích tự do?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Véc tơ cường độ điện trường tại mỗi điểm có chiều

Xem đáp án

Chọn A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận