100 câu trắc nghiệm Điện tích - Điện trường nâng cao (p1)

  • 21657 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Hai điện tích điểm q1 = 3.10-6C và q2 = -3.10-6C, đặt trong không khí cách nhau 3 cm. Lực tương tác giữa hai điện tích đó là

Xem đáp án

Đáp án: C

Hai điện tích trái dấu = > lực hút 


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Quan Kieu Minh

3 năm trước

Nguyễn Linh

2 năm trước

Truong Nguyen

2 năm trước

Đỗ Trí Kiên

1 năm trước

Thịt Cực Nạc

Bình luận


Bình luận

Minh Huyền
22:32 - 03/11/2022

sao câu 7 k đổi ra m vậy?