12 Bài tập trắc nghiệm Ôn tập Chương 6 Vật Lí 11 cực hay có đáp án

  • 2514 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Nước và thuỷ tinh có chiết suất lần lượt là n1 và n2. Chiết suất tỉ đối giữa môi trường nước và thuỷ tinh là

Xem đáp án

Đáp án: A

Chiết suất tỉ đối giữa môi trường nước và thuỷ tinh là: 


Câu 2:

Một chiếc thước dài 1m được đánh dấu 100 vạch, hai vạch liên tiếp cách nhau 1cm. Quan sát thước theo phương gần như vuông góc với mặt nước thì thấy ảnh của vạch 84 ngoài không khí trùng với vạch số 0 trong nước. Biết chiết suất của nước là 4/3. Độ sâu của nước trong bể là:

Xem đáp án

Đáp án: B

Theo hình vẽ ta có: ảnh A’ của A trùng với ảnh S’ của S

Suy ra: HA = HA’ = HS’ (vì ảnh của A đối xứng với A qua mặt nước)

Mà: SA = SH + HA = SH + HS’ = 84cm (1)

Mặt khác, ta có:

Từ (1) và (2)

Suy ra độ sâu của nước trong bể:


Câu 5:

Một miếng gỗ hình tròn, bán kính 4cm. Ở tâm O, cắm một chiếc đinh OA dài 6cm, vuông góc với miếng gỗ, thả miếng gỗ nổi trong một chậu nước có chiết suất 1,33 (đỉnh OA ở trong nước). Mắt đặt trong không khí sẽ thấy đầu A cách mặt nước một khoảng lớn nhất là

Xem đáp án

Đáp án: A

Mắt nhìn thấy A một khoảng xa mặt nước nhất có nghĩa là tia sáng ló ra ngoài phải có góc khúc xạ nhỏ nhất

⇒ Tia tới ngay vị trí rìa của tấm gỗ (hình vẽ)

Ta có:

Góc khúc xạ: sinr = n.sini ⇒ r=47,80

Suy ra: OA’ = R.tan(90 - r) = 3,64cm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận