13 câu trắc nghiệm Độ ẩm của không khí cực hay có đáp án

  • 1774 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 5:

Không khí ẩm là không khí

Xem đáp án

Chọn C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận