5 Bài trắc nghiệm - Tính tương đối của chuyển động và công thức cộng vận tốc có lời giải chi tiết

  • 1656 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 5:

Hãy tìm phát biểu sai. 

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Khoảng cách giữa hai điểm trong không gian là tuyệt đối.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận