Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch Sử cực hay có lời giải (Đề 1)

  • 11535 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đảng cộng sản Việt nam ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới của cách mạng Việt Nam vì

Xem đáp án

Đáp án B

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930, là sự kiện lịch sử cực kì trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trong tiến trình phát triển của dân tộc ta.

Đảng ra đời đã chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo và đường lối của cách mạng Việt Nam. Kể từ khi Đảng ra đời cách mạng Việt Nam đã tuyệt đối thuộc quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản, Đảng đã xây dựng được một lực lượng mới cho cách mạng, chủ yếu là liên minh công – nông, lôi cuốn được đông đảo nông dân đi theo con đường con đường cách mạng, xây dựng được khối liên minh công- nông vững chắc, là một trong những nhân tố cơ bản tạo nên thắng lợi cho cách mạng Việt Nam.

Đảng ra đời đã vạch ra được phương pháp cách mạng đúng đắn. Đó là phương pháp đấu tranh cách mạng bằng bạo lực của quần chúng theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, điều mà các nhà cách mạng tiền bối trước năm 1930 như Hoàng Hoa Thắm, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh… chưa nhận thức được. Nhờ đó Đảng ta biết xây dựng hai lực lượng chính trị và vũ trang để tiến hành khởi nghĩa.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã mở ra một bước ngoặt lịch sử cho cách mạng Việt Nam, trở thành một trong những nhân tố cơ bản quyết định đến sự toàn thắng của cách mạng nước ta


Câu 2:

Cuộc đấu tranh công khai, hợp pháp trong những năm 1936-1939 thực chất là

Xem đáp án

Đáp án B

Phong trào 1936 – 1939 là cao trào đấu tranh công khai nhằm đòi quyền tự do, dân sinh, dân chủ và có sự tham gia của nhiều giai cấp, tầng lớp. Xét về thực chất phong trào này là một cao trào cách mạng dân tộc dân chủ rộng lớn


Câu 3:

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đã tác động như thế nào nền kinh tế Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án C

Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, nền kinh tế Việt Nam mất cân đối. Mặc dù có sự chuyển biến ít nhiều về kinh tế chỉ có tinh chất cục bộ ở một số vùng, còn lại phổ biến vẫn trong tình trạng lạc hậu, nghèo nàn và phụ thuộc vào nền kinh tế Pháp


Câu 4:

Cơ quan nào của Liên hợp quốc có sự tham gia đầy đủ của các nước thành viên, họp mỗi năm một lần?

Xem đáp án

Đáp án C

Đại hội đồng: mỗi năm họp một kì để thảo luận về các vấn đề hoặc các công việc thuộc phạm vi Hiến chương quy định


Câu 5:

Trong phong trào dân tộc dân chủ công khai những năm 20 của thế kỉ XX ở Việt Nam, tầng lớp tiểu tư sản tri thức cũng tham gia nhiều hoạt động ngoại trừ

Xem đáp án

Đáp án C

- Các đáp án A, B, D: đều thuộc phong trào đấu tranh của tầng lớp tiểu tư sản trí thức.

- Đáp án C: là phong trào đấu tranh của Việt kiều (Người Việt Nam ở nước ngoài)


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

3 năm trước

Thanh Vân

Bình luận


Bình luận