150 câu trắc nghiệm Dao động cơ nâng cao (P1)

  • 9881 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Cho các nhận định về quá trình dao động điều hòa của con lắc đơn.

1. Khi quả nặng ở vị trí biên, lực căng dây treo có độ lớn nhỏ hơn trọng lượng của vật.

2. Độ lớn của lực căng dây treo con lắc luôn lớn hơn trọng lượng vật.

3. Chu kỳ dao động của con lắc không phụ thuộc vào biên độ dao động của nó.

4. Khi góc hợp bởi phương dây treo con lắc và phương thẳng đứng giảm, tốc độ của quả nặng sẽ giảm.

Các nhận định sai là:

Xem đáp án

Chọn B

Lực căng Cho các nhận định về quá trình dao động điều hòa của con lắc đơn (ảnh 1) của dây treo có độ lớn: T = mg(3cosa - 2cosa0)

=> Tmin =m.g.cosa0 < P (tại vị trí biên) và Tmax = mg(3 - 2cosa0) > P (Tại vị trí cân bằng) => Tmin <P<Tmax → phát biểu 2 là sai.

Vận tốc con lắc tại vị trí có li độ góc α bất kỳ:

Cho các nhận định về quá trình dao động điều hòa của con lắc đơn (ảnh 2) tại VTCB và vmin = 0 tại vị trí biên → α tăng thì v giảm → phát biểu 4 là sai.


Câu 2:

Tốc độ và li độ của một chất điểm dao động điều hoà có hệ thức, trong đó x tính bằng cm, v tính bằng cm/s. Tốc độ trung bình của chất điểm trong nửa chu kì là:

Xem đáp án

Chọn C

+ Ta có: Tốc độ và li độ của một chất điểm dao động điều hoà có hệ thức (ảnh 1),đồng nhất với  Tốc độ và li độ của một chất điểm dao động điều hoà có hệ thức (ảnh 2)
 

 ta được:

A2 = 16 => A = 4cm

A2ω2 = 640 => ω = 2√10 ≈ 2π rad/s => T = 2π/ω = 1s.

+ Trong nửa chu kì vật đi được quãng đường 2A nên: Tốc độ và li độ của một chất điểm dao động điều hoà có hệ thức (ảnh 3)


Câu 3:

Một con lắc lò xo nhẹ có độ cứng k = 10N/m vật nhỏ có khối lượng m = 300g đặt trên sàn nằm ngang. Đặt lên vật m một vật nhỏ có khối lượng Dm = 100g, hệ số ma sát trượt giữa hai vật µ = 0,1. Cho hệ dao động điều hòa với biên độ 3cm, lấy g =10 m/s2. Khi hệ cách vị trí cân bằng 2cm, thì độ lớn lực ma sát tác dụng lên Dm bằng:

Xem đáp án

Chọn B

+ Lực quán tính cực đại: Fqtmax = Δmamax = Δmω2A = Một con lắc lò xo nhẹ có độ cứng k = 10N/m vật nhỏ có khối lượng m = 300g (ảnh 1) = 0,075N.

+ Lực ma sát trượt: Fmst = μΔmg = 0,1N.

+ Điều kiện không trượt: Fqtmax  Fmst. Mà 0,075 < 0,1 => thỏa mãn điều kiện không trượt.

 

+ Từ định luật II Newton cho vật Δm: Một con lắc lò xo nhẹ có độ cứng k = 10N/m vật nhỏ có khối lượng m = 300g (ảnh 2) 

Một con lắc lò xo nhẹ có độ cứng k = 10N/m vật nhỏ có khối lượng m = 300g (ảnh 3)

Một con lắc lò xo nhẹ có độ cứng k = 10N/m vật nhỏ có khối lượng m = 300g (ảnh 4)


Câu 4:

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn 6 cm. Kích thích cho vật  dao động điều hòa  thì thấy thời gian lò xo giãn trong một chu kì là 2T/3 (T là chu kì dao động của vật). Độ giãn lớn nhất của lò xo trong quá trình vật dao động là:

Xem đáp án

Chọn B

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn 6 cm (ảnh 1)

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn 6 cm (ảnh 2)

+ Thời gian lò xo nén là T/3. Thời gian khi lò xo bắt đầu bị nén đến lúc nén tối đa là T/6. Độ nén của lò xo là A/2, bằng độ giãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng. Suy ra A = 12cm. Do đó độ giãn lớn nhất của lò xo 6cm + 12cm = 18cm.


Câu 5:

Cho 1 vật dao động điều hòa với biên độ A = 10cm, tần số f = 2Hz. Tốc độ trung bình mà vật có thể đi được trong thời gian 1/6 s là:

Xem đáp án

Chọn C

+ Chu kì dao động của con lắc: T = 1/f = 0,5 (s).

+ Thời gian Cho 1 vật dao động điều hòa với biên độ A = 10cm, tần số f = 2Hz (ảnh 1)

+ Trong thời gian 1/3 chu kì:

* Quãng đường vật đi được lớn nhất là A√3: Vật đi từ vị trí có li độ Cho 1 vật dao động điều hòa với biên độ A = 10cm, tần số f = 2Hz (ảnh 2)đến vị trí có li độ
 Cho 1 vật dao động điều hòa với biên độ A = 10cm, tần số f = 2Hz (ảnh 3)
. Do đó vTBmax = 60√3 cm/s.

* Quãng đường vật đi được nhỏ nhất là A: Vật đi từ x = A/2 ra biên A rồi quay trở lại A/2. Do đó vTBmin = 60cm/s.

Vậy tốc độ trung bình mà vật có thể đi được trong thời gian 1/ 6 s nằm trong khoảng từ 60cm/s tới 60√3m/s.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

mai pham

2 năm trước

Lê Dũng

2 năm trước

Quỳnh Như Phạm

Bình luận


Bình luận

Sói Vũ
20:47 - 04/04/2020

câu 11 phần 1 ra 4 căn 3 k fai 4

Sói Vũ
14:52 - 05/04/2020

câu 17 sai nè làm j mà chán v

Hải Nguyễn Công
09:51 - 13/06/2022

câu 2 ko cho số nên ko tính ra kết quả được