19 câu trắc nghiệm Ôn tập Chương 2 cực hay có đáp án

  • 2200 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 19 phút

Câu 1:

Khi tổng hợp hai lực thành phần có giá đồng quy F1 và F2, độ lớn hợp lực F của chúng

Xem đáp án

Chọn D

 20 câu trắc nghiệm Ôn tập Chương 2 cực hay có đáp án (phần 1)

 

 

 

 

Áp dụng công thức tính đường chéo của hình bình hành ta có:

 20 câu trắc nghiệm Ôn tập Chương 2 cực hay có đáp án (phần 1)


Câu 2:

Một cầu thang đang được sử dụng để di chuyển các vật nặng lên xuống theo phương thẳng đứng. Dây cáp chịu lực căng lớn nhất khi

Xem đáp án

Chọn C.

Trong hệ quy chiếu gắn với đất, vật chịu tác dụng của 2 lực:

Lực căng:T ; Trọng lực: P

Áp dụng định luật II Niu-tơn ta được

T+P=m.a

Chọn chiều dương hướng lên, ta được: T – P = m.a

Suy ra: T = P + ma

Dây cáp chịu lực căng lớn nhất khi a > 0. Tức là hướng theo chiều dương (hướng lên). Do đó vật được nâng lên nhanh dần đều.


Câu 3:

Ba quả cầu đặc bằng chì, bằng sắt và bằng gỗ có thể tích bằng nhau, được thả rơi không vận tốc đầu từ cùng một độ cao xuống. Bỏ qua mọi lực cản. Khi đó

Xem đáp án

Chọn D.

Thời gian rơi không phụ thuộc vào khối lượng vật


Câu 4:

Lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên Mặt Trăng và Mặt Trăng tác dụng lên Trái Đất luôn

Xem đáp án

Chọn C.

Lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên Mặt Trăng và Mặt Trăng tác dụng lên Trái Đất luôn cùng phương, ngược chiều và cùng độ lớn.


Câu 5:

Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn lực đàn hồi của lò xo không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D.

Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn lực đàn hồi của lò xo không phụ thuộc vào khối lượng của lò xo.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận