(2023) Đề thi thử Lịch sử Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng (Lần 1) có đáp án

  • 1226 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Sau chiến thắng Đường 14-Phước Long đầu năm 1975 của quân dân miền Nam Việt Nam, chính quyền Sài Gòn có phản ứng nào sau đây?

Xem đáp án

Sau chiến thắng Đường 14-Phước Long đầu năm 1975 của quân dân miền Nam Việt Nam, chính quyền Sài Gòn có phản ứng đưa quân đến hòng chiếm lại.

Chọn C.


Câu 2:

Để khôi phục kinh tế sau chiến tranh, từ tháng 3/1921, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích (Nga) đã thực hiện chính sách nào sau đây?

Xem đáp án

Để khôi phục kinh tế sau chiến tranh, từ tháng 3/1921, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích (Nga) đã thực hiện chính sách kinh tế mới.

Chọn A.


Câu 3:

Từ thu - đông năm 1953, thực dân Pháp tập trung binh lực lớn nhất ở đồng bằng Bắc Bộ nhằm thực hiện kế hoạch quân sự nào sau đây?

Xem đáp án

Từ thu - đông năm 1953, thực dân Pháp tập trung binh lực lớn nhất ở đồng bằng Bắc Bộ nhằm thực hiện kế hoạch quân sự Nava.

Chọn D.


Câu 4:

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954), để tiêu diệt tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của quân đội Pháp ở Đông Dương, quân dân Việt Nam đã mở chiến dịch nào sau đây?

Xem đáp án

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954), để tiêu diệt tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của quân đội Pháp ở Đông Dương, quân dân Việt Nam đã mở chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chọn A.


Câu 5:

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là tổ chức liên minh giữa Mĩ và các nước Tây Âu trên lĩnh vực nào sau đây?

Xem đáp án

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là tổ chức liên minh giữa Mĩ và các nước Tây Âu trên lĩnh vực quân sự.7

Chọn B.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận