(2023) Đề thi thử Lịch sử Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc (Lần 2) có đáp án

  • 2884 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Quốc gia nào sau đây là lực lượng bại trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939- 1945)?

Xem đáp án

Đức là lực lượng bại trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945).

Chọn B.


Câu 2:

Trong nửa sau thế kỉ XX, tổ chức nào sau đây của các nước Tây Âu được thành lập?

Xem đáp án

Trong nửa sau thế kỉ XX, Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) của các nước Tây Âu được thành lập.

Chọn C.


Câu 3:

Năm 1975, quốc gia nào sau đây ở châu Mĩ tham gia Định ước Henxinki?

Xem đáp án

Năm 1975, Canada ở châu Mĩ tham gia Định ước Henxinki.

Chọn C.


Câu 4:

Theo quyết định của Hội nghị lanta (2-1945), quân đội Liên Xô chiếm đóng khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Theo quyết định của Hội nghị lanta (2-1945), quân đội Liên Xô chiếm đóng khu vực Bắc Triều Tiên.

Chọn C.


Câu 5:

Sự kiện nào sau đây được đánh giá là “lá cờ đầu" trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La tinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án

Thắng lợi của cách mạng Cuba được đánh giá là “lá cờ đầu" trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La tinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Chọn D.


Các bài thi hot trong chương:

2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

q

1 năm trước

quỳnh hoa nguyễn

Bình luận


Bình luận