(2023) Đề thi thử Lịch sử THPT Chuyên Phan Bội Châu Lần 1 có đáp án

  • 2896 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Một trong những biện pháp về tài chính nhằm xây dựng chế độ mới ở Việt Nam những năm 1945 - 1946 là

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung Việt Nam sau năm 1945.

Cách giải:

Một trong những biện pháp về tài chính nhằm xây dựng chế độ mới ở Việt Nam những năm 1945 - 1946 là quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam.

Chọn C.


Câu 2:

Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các nước Tây Âu trong giai đoạn 1950 - 1973?

Xem đáp án

Phương pháp: Loại trừ phương án.

Cách giải:

Không bị Chiến tranh thế giới thứ hai tàn phá không phải là nguyên nhân góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các nước Tây Âu trong giai đoạn 1950 - 1973.

Chọn B.


Câu 3:

Sau khi Liên Xô tan rã (1991), quốc gia nào được kế thừa địa vị pháp lí của Liên Xô tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung Liên Bang Nga.

Cách giải:

Sau khi Liên Xô tan rã (1991), Liên Bang Nga được kế thừa địa vị pháp lí của Liên Xô tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Chọn D.


Câu 4:

Trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1954), Đảng Cộng sản Đông Dương xác định đường lối “kháng chiến toàn dân” xuất phát từ

Xem đáp án

Phương pháp: Giải thích.

Cách giải:

Trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1954), Đảng Cộng sản Đông Dương xác định đường lối “kháng chiến toàn dân” xuất phát từ truyền thống toàn dân đánh giặc giữ nước của ta. Đường lối này xuất phát từ truyền thống “toàn dân đánh giặc” của dân tộc ta; từ quan điểm cách mạng là sự nghiệp của quần chúng của chủ nghĩa Mac – Lenin, từ tư tưởng chiến tranh nhân dân của Hồ Chí Minh và chủ trương “kháng chiến toàn diện” của Đảng. Nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân, trong đó lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt.

Chọn C.


Câu 5:

Trong cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 – 1954, chiến dịch nào thể hiện tình đoàn kết chiến đấu của quân dân Việt - Lào?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 – 1954.

Cách giải:

Trong cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 – 1954, chiến dịch Thượng Lào thể hiện tình đoàn kết chiến đấu của quân dân Việt - Lào.

Chọn D.


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

1 năm trước

Minh Khanh

n

4 tháng trước

nguyễn khánh linh

Bình luận


Bình luận

đức anh
04:58 - 11/06/2024

7b chứ