(2023) Đề thi thử môn Lịch Sử THPT Quốc gia có đáp án (Đề 8)

  • 2345 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Nội dung nào sau đây là yếu tố khách quan tác động đòi hỏi Đảng và Nhà nước Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới (từ tháng 12 - 1986)?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Ngày 2-3-1946, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thông qua

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Trong thập niên 90, Mĩ đã triển khai chiến lược

Xem đáp án

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận