(2023) Đề thi thử Vật Lí THPT Trần Cao Vân có đáp án

  • 500 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Câu 1.  Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình \(x = A\cos \left( {\omega t + \varphi } \right),\) biểu thức vận tốc tức thời của chất điểm được xác định theo công thức

Xem đáp án

\(v = x' = - \omega A\sin \left( {\omega t + \varphi } \right).\)\( \Rightarrow \)Chọn C


Câu 2:

Cho con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật ở nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật ở VTCB; độ giãn của lò xo \[\Delta {\ell _0}\], chu kì dao động của con lắc được tính bằng công thức:

Xem đáp án

Tại VTCB thì \(\frac{k}{m} = \frac{g}{{\Delta {\ell _0}}} \Rightarrow T = 2\pi \sqrt {\frac{{\Delta {\ell _0}}}{g}} \)\( \Rightarrow \)Chọn B


Câu 3:

Con  lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng m gắn vào đầu một lò xo nhẹ có độ cứng k đang dao động điều hoà dọc theo trục Ox. Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng O. Tại một thời điểm, vật có li độ x và vận tốc v. Cơ năng của con lắc lò xo bằng:

 

Xem đáp án

Cơ năng của con lắc lò xo được xác định bởi biểu thức \(\frac{1}{2}m{v^2} + \frac{1}{2}k{x^2}\)


Câu 5:

Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường là g thì tần số dao động của con lắc là

Xem đáp án
Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường là  (ảnh 1)

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận