(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Lịch sử có đáp án (Đề 38)

  • 913 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong phong trào yêu nước chống thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX, nhân dân Việt Nam tham gia

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 2:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia có nền kinh tế đứng đầu thế giới là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Sự ra đời của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là một trong những biểu hiện của

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Giai đoạn 1954-1960, tổ chức nào sau đây được thành lập ở miền Nam Việt Nam?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Quốc gia thứ ba trên thế giới có tàu cùng con người bay vào vũ trụ là 

Xem đáp án

Chọn đáp án D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

G

3 tuần trước

Ging

Bình luận


Bình luận