(2024) Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử sở GD&ĐT Thái Nguyên lần 1 (có đáp án)

  • 498 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào sau đây đề ra chiến lược toàn cầu?

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, trang 44.

Cách giải:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới.

Chọn A.


Câu 2:

Đầu thế kỉ XX, Phan Bội Châu tổ chức phong trào Đông Du đưa thanh niên Việt Nam sang học tập ở nước nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 11, nội dung Hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu.

Cách giải:

Đầu thế kỉ XX, Phan Bội Châu tổ chức phong trào Đông du đưa thanh niên Việt Nam sang học tập ở nước Nhật Bản.

Chọn A.


Câu 3:

Ngày 14-9-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí bản Tạm ước với đại diện chính phủ nước nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, nội dung Đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản, bảo về chính quyền cách mạng.

Cách giải:

Ngày 14-9-1946, chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí với đại diện chính phủ Pháp bản Tạm ước, tiếp tục nhân nhượng cho Pháp một số quyền lợi về kinh tế - văn hóa. Ta kí bản Tạm ước này nhằm mục đích kéo dài thời gian hòa hoãn để xây dựng, củng cố lực lượng, chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp không thể tránh khỏi.

Chọn A.


Câu 4:

Trong thu-đông năm 1950, quân và dân Việt Nam có hoạt động quân sự nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, nội dung Chiến dịch Biên giới thu đông 1950.

Cách giải:

Trong thu-đông năm 1950, quân dân Việt Nam tổ chức thực hiện chiến dịch Biên giới (Hệ thống phòng thủ của thực dân Pháp trên đường số 4 từ Lạng Sơn lên Cao Bằng) => hoạt động quân sự là mở chiến dịch tiến công ở Biên giới phía Bắc.

Chọn C.


Câu 5:

Trong khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa tháng 8-1945), nhân dân Việt Nam đấu tranh chống kẻ thù nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, trang 112.

Cách giải:

Trong khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa tháng 8-1945), bản chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” xác định phát xít Nhật là kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương.

Chọn D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

quý bá vũ
20:18 - 16/06/2024

lỗi rồi