(2024) Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử trường THPT Đông Sơn 2 (có đáp án)

  • 408 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nội dung nào dưới đây là chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Trong thập niên 90 (thế kỉ XX), quốc gia nào sau đây được kết nạp và trở thành thành viên của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Từ năm 1951 đến nay, mối quan hệ giữa Nhật Bản và Mĩ là quan hệ

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp chủ yếu cướp đoạt ruộng đất của giai cấp nào sau đây ở Việt Nam?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 5:

Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận