(2024) Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử trường THPT Lý Thường Kiệt - Bắc Ninh lần 1 (Có đáp án)

  • 2032 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nền kinh tế các nước tư bản có sự tăng trưởng khá liên tục sau chiến tranh thế giới thứ 2 là

Xem đáp án

Phương pháp: Suy luận.

Cách giải:

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nền kinh tế các nước tư bản có sự tăng trưởng khá liên tục sau chiến tranh thế giới thứ 2 là do giảm chi phí cho quốc phòng.

Chọn B.


Câu 2:

Yếu tố nào dưới đây đã làm thay đổi sâu sắc “bản đồ chính trị thế giới” sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án

Phương pháp: Suy luận.

Cách giải:

Yếu tố đã làm thay đổi sâu sắc “bản đồ chính trị thế giới” sau Chiến tranh thế giới thứ hai đó là Sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc đưa tới sự ra đời của hơn 100 quốc gia độc lập.

Chọn D.


Câu 3:

Theo quyết định của Hội nghị Ianta, quốc gia nào sau đây cần trở thành quốc gia thống nhất và dân chủ?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung Hội nghị Ianta (2-1945).

Cách giải:

Theo quyết định của Hội nghị Ianta, Trung Quốc cần trở thành quốc gia thống nhất và dân chủ.

Chọn B.


Câu 4:

Mục tiêu Nhật Bản muốn vươn lên từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX là gì?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung Nhật Bản.

Cách giải:

Mục tiêu Nhật Bản muốn vươn lên từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX là cường quốc về chính trị.

Chọn D.


Câu 5:

Từ năm 1970 đến năm 1975, nhân dân Campuchia tiến hành

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung Campuchia.

Cách giải:

Từ năm 1970 đến năm 1975, nhân dân Campuchia tiến hành kháng chiến chống Mĩ.

Chọn C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận