25 câu trắc nghiệm Ôn tập chương 4 cực hay có đáp án

  • 3761 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 3:

Một chất điểm có khối lượng m bắt đầu trượt không ma sát từ trên mặt phẳng nghiêng xuống. Gọi α là góc của mặt phẳng nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang. Động lượng của chất điểm ở thời điểm t có độ lớn là

Xem đáp án

Chọn A.

Gia tốc chuyển động trượt không ma sát của vật trên mặt phẳng nghiêng:

a = gsinα.

Động lượng của vật tại thởi điểm t: p = mv = mat = mgsinα.t


4

Đánh giá trung bình

33%

67%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Người Bi Ẩn Hack

quá hay
l

2 năm trước

linh nguyễn

D

1 năm trước

Dũng Tạ

Bình luận


Bình luận

Người Bi Ẩn Hack
21:43 - 01/03/2021

câu này bị lỗi đáp án