270 Bài tập Crom, Sắt, Đồng ôn thi THPT Quốc gia có lời giải (P1)

  • 4216 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Có một cốc đựng dung dịch HCl, nhúng một lá Cu vào, quan sát bằng mắt thường không thấy có hiện tượng gì xảy ra. Tuy nhiên, nếu để lâu ngày, dung dịch trong cốc dần chuyển sang màu xanh. Lá Cu có thể bị đứt ở chỗ tiếp xúc với bề mặt thoáng của cốc axit. Nguyên nhân của hiện tượng này là

Xem đáp án

Đáp án D

Cu tác dụng với HCl có mặt của O2 trong không khí.


Câu 3:

A là hỗn hợp gồm FeO; Fe2O3;Fe3O4 đều có số mol bằng nhau. Chia A làm 2 phần bằng nhau:

Xem đáp án

Đáp án C

Do nFeO = nFe2O3 → Coi FeO và Fe2O3Fe3O4

Như vậy hỗn hợp A gồm Fe3O4

nFe = 0,6 mol →no =4nFe3O4 =43nFe= 0,8 mol

2H+ + O2 → H2O

nH+ = 2nO2− = 0,8. 2 = 1,6 mol → V = 0,8 lit


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận