270 Bài tập Crom, Sắt, Đồng ôn thi THPT Quốc gia có lời giải (P5)

  • 4220 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Đốt dây sắt trong khí clo.                    

(2) Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng, dư).

(3) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3.         

(4) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư).

(5) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi).

Số thí nghiệm tạo ra muối sắt (II) là

Xem đáp án

Đáp án D.

Thí nghiệm tạo ra muối sắt (II) là: (3); (4); (5).

          (1) 2Fe + 3Cl2 -> 2FeCl3.

          (2) 3FeO + 10HNO3 -> 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O.

          (3) Fe + Fe2(SO4)3 -> 3FeSO4.

          (4) Fe + H2SO4 -> FeSO4 + H2.

          (5) Fe + S -> FeS.      


Câu 5:

Cho m gam Fe vào dung dịch AgNO3 thu được dung dịch X và chất rắn Y. Trong dung dịch X không thể chứa

Xem đáp án

Đáp án A.

X không thể chứa đồng thời Fe(NO3)2 và AgNO3

vì Fe(NO3)2 + AgNO3 --> Fe(NO3)3 + Ag.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận