270 Bài tập Crom, Sắt, Đồng ôn thi THPT Quốc gia có lời giải (P2)

  • 4540 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Cho sơ đồ chuyển hóa: Fe → A → B → sắt (II) nitrat. Cặp A, B không thỏa mãn sơ đồ nêu trên l

Xem đáp án

Đáp án C

Fe(OH)2 không thể tạo Fe(NO3)2 bằng một phản ứng được

→ A, B không thể là: FeCl2 và Fe(OH)2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận