280 Bài tập Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm cực hay có lời giải chi tiết (P4)

  • 2495 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh tính chất hóa học của Al và Cr ?

Xem đáp án

Đáp án A

Cr+2HCl→CrCl2+H2

2Al+6HCl→2AlCl3+3H2


Câu 3:

Cho luồn khí H2 nóng dư qua hỗn hợp (A) chứa Al2O3 , CuO, MgO, FeO. Sau khi phản ứng xong thì thu được hỗn hợp B gồm các chất

Xem đáp án

Đáp án C

Phương pháp nhiệt luyện chỉ điều chế được các kim loại sau Al


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận