31 câu trắc nghiệm Chuyển động thẳng đều cực hay có đáp án

  • 9012 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 31 phút

Câu 1:

Một chiếc xe chuyển động trên một đoạn đường thẳng AB với tốc độ trung bình là v. Câu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn: C

Một chiếc xe chuyển động trên một đoạn đường thẳng AB với tốc độ trung bình là v nên có thể trong quá trình chuyển động có những khoảng thời gian mà xe chuyển động không đều => trên đoạn AB xe chuyển động thẳng không đều


Câu 2:

Một vật chuyển động dọc theo chiều (+) trục Ox không đổi chiều với vận tốc không đổi, thì

Xem đáp án

Chọn: B

Một vật chuyển động dọc theo chiều (+) trục Ox thi tọa độ và vận tốc luôn có giá trị (+)


Câu 3:

Từ A một chiếc xe chuyển động thẳng trên một quãng đường dài 10 km, rồi sau đó lập tức quay về A. Thời gian của hành trình là 20 phút. Tốc độ trung bình của xe trong thời gian này là

Xem đáp án

Chọn:C.

Đổi t = 20 phút = 1/3 giờ.

Hành trình của xe bao gồm cả đi và về nên quãng đường mà xe đi được trong thời gian 1/3 giờ là: S = 2.10 = 20 km.

Tốc độ trung bình của xe trong thời gian này là:

Vtb=ST=2013=60km/h


Câu 4:

Một chiếc xe chạy trên đoạn đường 40 km với tốc độ trung bình là 80 km/h, trên đoạn đường 40 km tiếp theo với tốc độ trung bình là 40 km/h. Tốc độ trung bình của xe trên đoạn đường 80 km này là:

Xem đáp án

Chọn:A

 Thời gian chuyển động trên đoạn đường 80 km:
24 câu trắc nghiệm Chuyển động thẳng đều cực hay có đáp án (phần 1)

 

Tốc độ trung bình của xe trên đoạn đường 80 km:

vtb=St=801,5=53,33 km/h


Câu 5:

Một chiếc xe từ A đến B mất một khoảng thời gian t với tốc độ trung bình là 48 km/h. Trong 1/4 khoảng thời gian đầu nó chạy với tốc độ trung bình là v1= 30 km/h. Trong khoảng thời gian còn lại nó chạy với tốc độ trung bình bằng

Xem đáp án

Chọn: D.

Quãng đường xe chạy từ A đến B: S = vtb.t = 48t (km).

Quãng đường xe chạy trong khoảng thời gian t1 = t4 là:

S1 = v1 . t1 = 30.t/4 = 7,5t (km)

Tốc độ trung bình trong khoảng thời gian còn lại là:

24 câu trắc nghiệm Chuyển động thẳng đều cực hay có đáp án (phần 1)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Q

2 năm trước

Quốc Tháii

T

2 năm trước

Trúc Anh

T

1 năm trước

Thủy Lâm

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Hải
20:51 - 05/11/2020

2

Ảnh đính kèm