325 Bài tập trắc nghiệm Amin, Amino axit, Protein cực hay có lời giải (P1)

  • 1947 lượt thi

  • 45 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 5:

Đốt cháy 4,56 gam hỗn hợp E chứa metylamin, đimetylamin, trimetylamin cần dùng 0,36 mol O2. Mặt khác lấy 4,56 gam E tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư thu được lượng muối là

Xem đáp án

Đáp án B

- Quy đổi hỗn hợp E:  CH3NH2, (CH3)2NH,(CH3)3N  thành CnH2n+3N: a mol.

- Đốt cháy E:  CnH2n+3N + (1,5n + 0,75)O2    nCO2 + (n + 1,5)H2O + 0,5N2

và 

Từ (1), (2) ta tính được: a = 0,12mol.

- Cho E tác dụng với HCl thì 

mmuối=mE+36,5nHCl= 8,94(g)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận