8 Đề luyện tập môn Lịch Sử cực hay có lời giải chi tiết (P2)

  • 6654 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong 3 năm từ năm 1918 đến năm 1920 là giai đoạn nước Nga Xô viết phải hoàn thành nhiệm vụ gì?

Xem đáp án

Đáp án B

Năm 1918 Chính quyền Xô Viết bị liên quân 14 nước đế quốc bao vây 4 phía, tình hình rất nghiêm trọng.

Trong suốt 3 năm (1918 - 1920), nước Nga đã tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng chống thù trong giặc ngoài với điều kiện vô vùng khó khăn, gian khổ.

Chính quyền Xô Viết đã thực hiện chính sách cộng sản thời chiến


Câu 2:

Theo thỏa thuận của Hội nghị Pôtxđam, vĩ tuyến 38 trở thành ranh giới phân chia phạm vi chiếm đóng của quân Đồng minh ở

Xem đáp án

Đáp án A

Theo thỏa thuận của Hội nghị Ianta về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á : Quân đội Mĩ chiếm đóng Nhật Bản. Ở bán đảo Triều Tiên, Hồng quân Liên Xô chiếm đóng miền Bắc và quân Mĩ chiếm đóng miền Nam, lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới


Câu 3:

Công cuộc cải tổ của Liên Xô kéo dài trong bao nhiêu năm

Xem đáp án

Đáp án A

Tháng 3 - 1985, Gooc ba chốp lên nắm quyền lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô và đề ra chủ trương cải tổ. Ngày 25 - 12 - 1991, khi lá cờ đỏ búa liềm trên nóc điện Kremli bị hạ xuống, Tổng thống Gooc ba chốp tuyên bố từ chức đã đánh dấu sự thất bại của công cuộc cải tổ do Gooc ba chốp đề xướng từ năm 1985. Như vậy công cuộc cải tổ kéo dài 6 năm từ 1985 đến 1991


Câu 4:

Hãy chỉ ra mục đích của Mĩ khi đề xướng thiết lập tổ chức Liên minh vì tiến bộ tháng 8 - 1961?

Xem đáp án

Đáp án A

Theo SGK Lịch sử 12 trang 29, Nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba, tháng 8 - 1961, Mĩ đề xướng việc tổ chức Liên minh vì tiến bộ để lôi kéo các nước Mĩ Latinh


Câu 5:

Về sản xuất công nghiệp, vào những năm 80 Ấn Độ đứng hàng thứ mấy trên thế giới?

Xem đáp án

Đáp án B

Về sản xuất công nghiệp, vào những năm 80 Ấn Độ đứng hàng thứ mười trên thế giới


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận