8 Đề luyện tập môn Lịch Sử cực hay có lời giải chi tiết (P4)

  • 6642 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hãy chỉ ra những sai lầm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô thời kì 1925 - 1941

Xem đáp án

Đáp án D

Theo SGK Lịch sử 11 trang 57 + 58:

Từ năm 1937, nhân dân Liên Xô tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ ba, nhưng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tạm thời bị gián đoạn bởi cuộc chiến tranh xâm lược của phát xít Đức. Liên Xô đã gặp phải một số sai lầm, ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước (không thực hiện tốt nguyên tắc tự nguyện trong tập thể hóa nông nghiệp, chưa chú trọng đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân…).


Câu 2:

Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt, trật tự thế giới đang dần hình thành theo hướng

Xem đáp án

Đáp án B

Sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt trật tự thế giới có sự biến động:

- Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng "đa cực".

- Hầu như các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế.

- Mĩ ra sức thiết lập trật tự thế giới mới "một cực" làm bá chủ thế giới. Nhưng trong bối cảnh lúc đó, Mĩ không dễ dàng thực hiện được tham vọng đó.

- Tình hình chính trị ở nhiều khu vực không ổn định, diễn ra các cuộc nội chiến, xung đột. Sự xuất hiện của chủ nghĩa khủng bố với những nguy cơ khó lường


Câu 3:

Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa cơ bản gì dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Năm 1949 liên xô phát minh ra boom nguyên tử, mục đích đầu tiên là phá vỡ thế độc quyền bom nguyên tử của Mĩ.

Mục đích 2: củng cố thế lực về mặt quân sự và cân bằng 2 phe Xã hội Chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa.

Mục đích 3 là thành tựu đầu tiên của Liên xô trong công cuộc phát triển khoa học kỹ thuật


Câu 4:

Hiệp định đình chiến giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên được kí kết tại đâu?

Xem đáp án

Đáp án A

Tháng 6 - 1950 cuộc chiến tranh giữa hai miền bùng nổ, kéo dài đến tháng 7 - 1953. Hai bên kí hiệp định đình chiến tại Bàn Môn Điếm, vĩ tuyến 38 vẫn được coi là ranh giới giữa hai nhà nước trên bán đảo


Câu 5:

Sự kiện đánh dấu châu Phi đã hoàn thành cuộc đấu tranh đánh đổ nền thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ là

Xem đáp án

Đáp án A

Kháng chiến chống Pháp thắng lợi của nhân dân Angiêri (3-1962), cách mạng Êtiôpi (1974), cách mạng Môdămbích (1975), cách mạng Ănggôla (1975) đã đánh dấu sự sụp đổ về căn bản chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi. Từ năm 1975 đến nay là giai đoạn hoàn thành cuộc đấu tranh đánh đổ nền thống trị thực dân cũ, giành độc lập dân tộc ở các nước châu Phi. Mốc đánh dấu là sự kiện Namibia (Tây Nam Phi) tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hòa Namibia (/213/1990).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận