Bài tập về Thế năng đàn hồi cơ bản, nâng cao có lời giải

  • 4444 lượt thi

  • 103 câu hỏi

  • 100 phút

Câu 5:

Một lò xo có độ cứng k = 200 N/m, chiều dài tự nhiên của lò xo là l0 = 40cm, khi lò xo chuyển từ trạng thái có chiều dài l1 = 50cm về trạng thái có chiều dài  l2= 45 cm thì lò xo đã thực hiện một công bằng:

Xem đáp án

Từ đó ta tính được thế năng đàn hồi ca lò xo vị trí 1 và vị trí 2

Tính công của lực đàn hồi theo công thức liên h với thế năng:


Các bài thi hot trong chương:

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

n

4 năm trước

nvdahihi

Bình luận


Bình luận