Điện thế - Hiệu điện thế chuyển động của điện tích trong điện trường đều - Lí thuyết

  • 3233 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Thả cho một ion dương không có vận tốc ban đầu trong một điện trường (bỏ qua tác dụng của trường hấp dẫn), ion dương đó sẽ

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Thả một eletron không vận tốc ban đầu trong một điện trường bất kì (bó qua tác dụng cua trường hấp dẫn) thì nó sẽ

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Thả cho một proton không có vận tốc ban đầu trong một điện trường (bỏ qua tác dụng của trường hấp dẫn) thì nó sẽ

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận