Đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán lớp 7 CTST - Đề 01 có đáp án

  • 1134 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Chọn khẳng định sai:

Với điều kiện các tỉ số đều có nghĩa thì

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có \[\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c} = \frac{{x + y - z}}{{a + b - c}}\]\[ \ne \frac{{x + y - z}}{{a - b + c}}\] nên D sai.


Câu 2:

Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo tỉ số k (k ≠ 0) và x tỉ lệ thuận với z theo tỉ số h (h ≠ 0). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

y tỉ lệ thuận với x theo tỉ số k (k ≠ 0) nên ta có y = kx;

     x tỉ lệ thuận với z theo tỉ số h (h ≠ 0) nên ta có x = hz.

Khi đó ta có y = kx = k.(hz) = (kh).z nên y và z tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ k.h.


Câu 3:

Biểu thức nào sau đây là biểu thức số?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Biểu thức số là: 2.(32 + 4).


Câu 4:

Mệnh đề “Tổng các lập phương của hai số a và b được biểu thị bởi

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tổng các lập phương của hai số a và b là a3 + b3.


Câu 5:

Dựa vào hình vẽ và chọn đáp án đúng.

Dựa vào hình vẽ và chọn đáp án đúng. A. AB + BD > AC; B. AD + DC > AC; C. AB + AD > BC; (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì trong một tam giác tổng độ dài hai cạnh bất kì lớn hơn độ dài cạnh còn lại.

Nên với tam giác ADCAD + DC > AC.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận