Đề kiểm tra giữa học kì 2 Hóa 12 có đáp án (Mới nhất) (Đề 1)

  • 3888 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Kim loại có những tính chất vật lý chung nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Kim loại có những tính chất vật lí chung:

+ Tính dẻo;

+ Tính dẫn điện;

+ Tính dẫn nhiệt;

+ Có ánh kim.

Câu 2:

Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất?

Xem đáp án

Đáp án B

Tính oxi hóa của ion kim loại tăng dần theo thứ tự:

Al3+ < Cu2+ < Fe3+ < Ag+.

Vậy Al3+ có tính oxi hóa yếu nhất

Câu 4:

X là một kim loại nhẹ, màu trắng bạc, được ứng dụng rộng rãi trong đời sống. X là

Xem đáp án

Đáp án C

Trong 4 đáp án chỉ có nhôm là kim loại nhẹ

Câu 5:

Dãy gồm các kim loại được xếp theo thứ tự tăng dần tính dẫn điện từ trái sang phải là

Xem đáp án

Đáp án D

Trong dãy trên, Ag là kim loại dẫn điện tốt nhất, sau đó đến Cu, Al, cuối cùng là Fe

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận