Đề kiểm tra học kì 2 Vật lí 11 có đáp án (Mới nhất) (Đề 8)

  • 1343 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một khung dây dẫn hình tròn, bán kính R (m) đặt trong chân không. Dòng điện chạy trong khung có cường độ I (A). Cảm ứng từ tại tâm O của khung dây được tính bằng công thức:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cảm ứng từ tại tâm O của khung dây được tính bằng công thức:

B = 2π.10–7.IR.


Câu 2:

Một đoạn dây dẫn đặt trong từ trường đều. Nếu chiều dài dây dẫn và cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng 2 lần thì độ lớn lực từ tác dụng lên dây dẫn:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: F = Bilsinα và F’ = B.2I.2lsinα

⇒ F’ = 4F.


Câu 3:

Thủy tinh thể có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thủy tinh thể là một dạng thấu kính trong suốt, hai mặt lồi, nằm sau mống mắt (hay còn gọi là lòng đen).


Câu 4:

Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ 5 dp và cách thấu kính một đoạn 30 cm. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tiêu cự của thấu kính: f=1D=15=0,2m=20cm.

Ta có công thức thấu kính: 1f=1d+1d'd'=dfdf=30.203020=60>0

  ảnh là ảnh thật, nằm sau thấu kính và cách thấu kính một đoạn 60 cm.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận