Đề thi thử THPTQG 2019 môn Lịch sử cực hay có đáp án (P1)

  • 5384 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đến thời nhà Tống, người Trung Quốc đã có những phát minh quan trọng, đó là gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Nước Đại Việt dưới thời nào đã phải đương đầu với cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Hệ tư tưởng phong kiến và các tôn giáo lớn nào được truyền vào nước ta thời Bắc thuộc?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Trước sự xâm lược của các nước đế quốc, triều đình Mãn Thanh có thái độ gì?

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận