Đề thi thử Vật Lí năm 2019 có lời giải chi tiết (Đề số 1)

  • 17926 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án C

Tia hồng ngoại có bước sóng dài hơn bước sóng của tia X.


Câu 3:

Hiện tượng quang dẫn xảy ra đối với

Xem đáp án


Câu 5:

Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng là

Xem đáp án


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận