Ôn luyện hóa hữu cơ 12 cực hay có lời giải (Đề số 02)

  • 5606 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 4:

Cho 9 gam chất hữu cơ A có công thức CH4ON2 phản ứng hoàn toàn với 450 ml dung dịch NaOH 1M, giải phóng khí NH3. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Chọn C

+ Dễ thấy A (CH4ON2) không phải là muối amoni (không có muối amoni NCOH4N). Như vậy, nhiều khả năng là A chuyển hóa thành muối amoni, sau đó mới phản ứng với dung dịch NaOH.

+ Với suy luận như vậy ta suy ra A là phân urê (NH2)2CO.

+ Phương trình phản ứng :


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận