Tổng hợp đề thi Lịch Sử mức độ thông hiểu - vận dụng cao (P1)

  • 7263 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 3:

Sự kiện nào đánh dấu Liên Xô là nước mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người? 

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Giai đoạn 1950 –1973, chủ nghĩa thực dân cũ của các đế quốc nào đã sụp đổ trên phạm vi toàn thế giới ? 

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyenn Nguyenn
21:53 - 28/03/2024

2a