Tổng hợp đề thi Lịch Sử mức độ thông hiểu - vận dụng cao (P2)

  • 7257 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Các nước đế quốc đã căn bản hoàn thành việc phân chia thuộc địa ở châu Phi vào khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô thi hành đường lối đối ngoại

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Sự liên kết đầu tiên giữa một số nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Thành tựu khiến thế giới xích lại gần nhau hơn mà cuộc cách mạng Khoa học – kĩ thuật hiện đại mang lại là

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thu Huyen
22:31 - 25/06/2024

21c