Tổng hợp lí thuyết Ba định luật Niu - Tơn (có đáp án)

  • 3747 lượt thi

  • 47 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng 0 thì vật đó

Xem đáp án

Chọn đáp án A

?  Lời giải:

+ Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có họp lực bằng 0 thì vật đó sẽ giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều.


Câu 2:

Hợp lực tác dụng vào một vật đang chuyển động thẳng đều bằng hợp lực tác dụng vào vật

Xem đáp án

Chọn đáp án D

?  Lời giải:

+ Hợp lực tác dụng vào một vật đang chuyển động thẳng đều bằng hợp lực tác dụng vào vật đứng yên


Câu 3:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Chọn đáp án C

?  Lời giải:

Một vật có thế chịu tác dụng đồng thời của nhiều lực mà vẫn chuyển động thẳng đều


Câu 5:

Một xe khách tăng tốc độ đột ngột thì các hành khách ngồi trên xe sẽ

Xem đáp án

Chọn đáp án B

?  Lời giải:

+ Một xe khách tăng tốc độ đột ngột thì các hành khách ngồi trên xe sẽ ngả người về phía sau do quán tính.


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2

3 tháng trước

2 to

Bình luận


Bình luận