Tổng hợp lí thuyết chuyên đề Chuyển động tròn (Vật lí 10)

  • 2850 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Chọn ý sai. Chuyến động tròn đều có

Xem đáp án

Trong chuyển động tròn đều, vecto gia tốc luôn có hướng vào tâm (hướng thay đổi liên tục theo chuyển động) chỉ có độ lớn là không đổi.

Chọn đáp án D


Câu 5:

Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận