Đề thi giữa kì 2 Vật Lí 11 có đáp án (Đề 1)

  • 3989 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn câu sai? Từ trường tồn tại ở gần

Xem đáp án

Đáp án B

Từ trường tồn tại ở quanh nam châm và quanh dòng điện


Câu 2:

Một khung dây kín đang ở trong một từ trường đều. Khi đưa nó ra ngoài phạm vi của vùng có từ trường thì

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Cảm ứng từ của một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài tại một điểm M có độ lớn tăng lên khi

Xem đáp án

Đáp án B

Cảm ứng từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài là

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

→ B tăng khi r giảm.

→ M dịch chuyển theo hướng vuông góc với dây là lại gần dây.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Nhật Nam
14:18 - 24/03/2021

Đáp án sai rồi