Trắc nghiệm Biến dạng cơ của vật rắn có đáp án (Vận dụng cao)

  • 1201 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Một thanh thép dài 5,0 m có tiết diện 1,5 cm2 được giữ chặt một đầu. Cho biết suất đàn hồi của thép là E = 2.1011 Pa. Lực kéo tác dụng lên đầu kia của thanh thép bằng bao nhiêu để thanh dài thêm 2,5 mm?

Xem đáp án

Ta có, lực kéo đàn hồi cần tác dụng lên đầu kia của thanh thép để thanh dài thêm 2,5 mm là:

Fdh=k.Δl=ESl0Δl

=2.1011(1,5.104)52,5.103=15000N

Đáp án: B


Câu 2:

Hệ số đàn hồi của một thanh rắn đồng chất hình trụ là 100N/m. Đầu trên của thanh cố định, thanh dài thêm 1,6cm khi treo vào đầu dưới của thanh rắn một vật có khối lượng m. Xác định giá trị của m, lấy g = 10m/s2.

Xem đáp án

Ta có, thanh dài thêm 1,6cm do trọng lực của vật m tác dụng vào thanh.

Độ lớn của trọng lực đúng bằng độ lớn của lực đàn hồi xuất hiện khi thanh bị kéo dãn.

Fdh=Pk.Δl=mgm=k.Δlg=100.(1,6.102)10=0,16(kg)

Đáp án: C


Câu 3:

Một dây thép có chiều dài 100cm có một đầu cố định, treo một vật có khối lượng 100kg vào đầu dây còn lại thì chiều dài của dây thép là 101cm. Biết suất đàn hồi của thép là 2.1011Pa. Đường kính tiết diện của dây là bao nhiêu?

Lấy g = 10m/s2.

Xem đáp án

Ta có:

+ Độ dãn của dây: Δl=101100=1cm=0,01m

+ Khi cân bằng lực kéo đàn hồi cân bằng với trọng lực của vật:

Fdh=PkΔl=mg

ESl0Δl=mgEπd24l0Δl=mg

d=2mgl0πE.Δl=2100.10.1π.2.1011.0,017,98.104m

Đáp án: B


Câu 4:

Một sợi dây bằng kim loại dài thêm ra 1,2mm khi treo vật nặng có khối lượng 6kg. Biết chiều dài ban đầu là 2m, lấy g=10m/s2. Hệ số đàn hồi của kim loại làm dây là:

Xem đáp án

Ta có, khi cân bằng thì lực đàn hồi có độ lớn bằng độ lớn của trọng lực của vật nặng:

Fdh=PkΔl=mgk=mgΔl=6.101,2.103=50000(N/m)

Đáp án: A


Câu 5:

Biết suất đàn hồi của dây bằng kim loại đường kính 1mm là 9.1010Pa. Độ lớn lực kéo tác dụng làm dây dài ra thêm 1% so với chiều dài ban đầu là:

Xem đáp án

Theo đề bài, ta có: Δl=1%l0=0,01l0

Ta có, lực đàn hồi: 

Fdh=k.Δl=ESl0Δl=Eπd24l0Δl=9.1010π(103)24.0,01=225π(N)

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận