Trắc nghiệm Lớp 10: Lực ma sát có đáp án (Nhận biết)

  • 1655 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi:

Xem đáp án

Đáp án C

Lực ma sát nghỉ (Fmsn) chỉ xuất hiện khi có ngoại lực tác dụng lên vật. Ngoại lực này có xu hướng làm cho vật chuyển động nhưng chưa đủ để thắng lực ma sát.


Câu 2:

Lực ma sát trượt xuất hiện:

Xem đáp án

Đáp án B

Lực ma sát trượt (Fmst) xuất hiện ở mặt tiếp xúc khi hai vật trượt trên bề mặt của nhau.


Câu 3:

Lực ma sát trượt không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Lực ma sát trượt (Fmst) xuất hiện ở mặt tiếp xúc khi hai vật trượt trên bề mặt của nhau, có chiều ngược chiều với chiều chuyển động của vật và có độ lớn phụ thuộc vào độ lớn của áp lực.

Như vậy, lực ma sát trượt không có đặc điểm phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc


Câu 5:

Khi một vật lăn trên mặt một vật khác:

Xem đáp án

Đáp án A

Khi một vật lăn trên mặt một vật khác, lực ma sát lăn xuất hiện ở chỗ tiếp xúc giữa hai vật và có tác dụng cản trở sự lăn đó


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận