Trắc nghiệm Lực từ - Bài tập lực từ có tác dụng lên đoạn dây dẫn mang điện có đáp án (Thông hiểu)

  • 3538 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 28 phút

Câu 2:

Một dây dẫn có chiều dài 10m đặt trong từ trường đều B=5.10-2T. Cho dòng điện có cường độ 10A chạy qua dây dẫn. Nếu lực từ tác dụng có độ lớn bằng 2,53N thì khi đó góc giữa B và chiều dòng điện là:

Xem đáp án

Ta có: Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện: F=BIlsinα

Góc tạo bởi B và chiều dòng điện:

sinα=FBIl=2,535.102.10.10=32α=600

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Hoàng Vinh
19:27 - 30/03/2022

Câu 11 đáp án C chứ