Trắc nghiệm Vật Lí 10 Bài 11 (có đáp án): Lực hấp dẫn

  • 2402 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Lực hấp dẫn giữa hai vật:

Xem đáp án

Lực hấp dẫn giữa hai vật (coi như chất điểm) tỉ lệ thuận với tích của hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Đáp án: D


Câu 2:

Chọn phương án đúng:

Xem đáp án

Lực hấp dẫn giữa hai vật (coi như chất điểm) tỉ lệ thuần với tích của hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Đáp án: D


Câu 3:

Khi nói về lực hấp dẫn giữa hai chất điểm, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

A, B, C - đúng

D - sai vì: Lực hấp dẫn của hai chất điểm không phải là cặp lực cân bằng mà là cặp lực trực đối

Đáp án: D


Câu 4:

Lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên Mặt Trăng và do Mặt Trăng tác dụng lên Trái Đất luôn:

Xem đáp án

Ta có: Lực hấp dẫn của hai chất điểm là cặp lực trực đối có cùng phương, ngược chiều và cùng độ lớn.

Đáp án: C


Câu 5:

Biểu thức nào sau đây là biểu thức của lực hấp dẫn:

Xem đáp án

Lực hấp dẫn giữa hai vật (coi như chất điểm) tỉ lệ thuận với tích của hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Fhd=Gm1m2r2

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận