Trắc nghiệm Vật Lí 10 Bài 5 (có đáp án): Chuyển động tròn đều

  • 3014 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chuyển động tròn là:

Xem đáp án

Đáp án A

Chuyển động tròn là chuyển động có quỹ đạo là một đường tròn


Câu 2:

Chuyển động tròn đều là:

Xem đáp án

Đáp án C

Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo tròn và có tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau.


Câu 3:

Chuyển động của vật nào dưới đây được coi là chuyển động tròn đều?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo tròn và có tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau.

=> Chuyển động quay của kim phút trên mặt đồng hồ chạy đúng giờ là chuyển động tròn đều


Câu 4:

Chuyển động tròn đều có

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Câu nào sau đây nói về gia tốc trong chuyển động tròn đều là sai?

Xem đáp án

Đáp án C

A, B, D - đúng

C - sai vì: aht=v2r=ω2r           


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận