Trắc nghiệm Vật Lí 10: Cơ sở của nhiệt học và động lực học

  • 1592 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về nhiệt lượng?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Nhiệt độ của vật nào tăng lên nhiều nhất khi ta thả rơi từ cùng 1 độ cao xuống đất 4 vật có cùng khối lượng sau:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Phát biếu nào là không đúng khi nói về nội năng?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Nội năng của vật nào tăng lên nhiều nhất khi ta thả rơi từ cùng 1 độ cao xuống đất 4 vật cùng thể tích:

Xem đáp án

Đáp án D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận