BÀI TẬP: ĐỘNG NĂNG CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

  • 1630 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Lực nào sau đây không làm vật thay đổi động năng?

Xem đáp án

Đáp án B

Vì những vật có lực vuông góc với phương chuyển động thì không sinh công


Câu 3:

Động năng của vật tăng khi:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Hệ thức liên hệ giữa động lương p và động năng Wd của 1 vật khối lượng m là:

Xem đáp án

Đáp án C.

Ta có:

Wd=12mv2=12.mmv22mWd=p2p=2mWd


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận