Trắc nghiệm Vật Lí 11 Dòng điện trong chất điện phân (có lời giải) (Đề số 1)

  • 4653 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyền dời có hướng của

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Khi nhiệt độ tăng thì điện trở của chất điện phân

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Hạt mang tải điện trong chất điện phân là

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Khi nhiệt độ tăng điện trở của chất điện phân giảm là do

Xem đáp án

Chọn B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận