Trắc nghiệm Vật lý 11 Các đề kiểm tra 15 phút có đáp án (đề số 1)

  • 7576 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nội dung định luật Coulomb là: lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm có phương đường nối hai điện tích điểm

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Nội dung định luật bảo toàn điện tích là

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Đường sức của điện trường đều không có đặc điểm là

Xem đáp án

Chọn D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận