10 câu trắc nghiệm Ôn tập Chương 5 cực hay có đáp án

  • 2506 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Khi một lượng khí bị nén đẳng nhiệt, áp suất của nó tăng lên là do

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Hệ thức không liên quan đến các đẳng quá trình là:

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Khi thể tích bình tăng gấp 5 lần, nhiệt độ giảm đi một nửa thì áp suất của một lượng khí chứa trong bình

Xem đáp án

Chọn C.

Áp dụng phương trình trạng thái ta có:

 15 câu trắc nghiệm Ôn tập Chương 5 cực hay có đáp án

 

 

Do đó p' = p/10.


Câu 5:

Một xilanh nằm ngang trong có pit-tông. Đáy xilanh ở bên trái chứa một khối khí và pit-tông ở cách đáy một đoạn là 20 cm. Coi nhiệt độ không đổi. Để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 4 lần thì phải đẩy pit-tông sang

Xem đáp án

Chọn D.

Nhiệt độ không đổi nên ta có:

p1V1=p2V2V1=4V2l1=4l2

l2= h/4 = 20/4 = 5 cm.

Vậy phải dịch pit-tông sang trái 15 cm.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận